UROSERVICE

– Urologická péče

Náš tým rád přivítá nové klienty a klientky.

Jsme nově otevřená soukromá urologická ambulance, ve které o vás bude pečovat tým odborníků pod vedením MUDr. Jiřího Kočárka.

Naším cílem je poskytnout dostupné, a přitom vysoce profesionální služby urologa v příjemném a čistém prostředí s co nejkratší čekací lhůtou od objednání a příznivou cenou. Zároveň si velmi zakládáme na pozitivní atmosféře. Během všech vyšetření přistupujeme k našim klientům a klientkám jako k partnerům a jsme naprosto diskrétní. Dodržujeme veškerá hygienická pravidla a aktuální covidová opatření.

Věnujeme se vyšetřování a léčbě případných problémů vylučovací soustavy. Ač jsou nejčastějšími návštěvníky urologie muži starší 50 let, obtíže v oblasti vylučování a nádorová onemocnění vylučovacích orgánů se mohou objevit i u mladších mužů a u žen.

Náš tým

Náš tým

MUDr. Lenka Plincelnerová

Pondělí 7:30 – 16:00

MUDr. Lenka Plincelnerová

Vzdělání:

2014 promoce na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
2021 získání odborné způsobilosti (atestační zkouška) v oboru urologie

Odborná praxe:

2014 - 2020: Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2020 - dodnes: Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno

Kurzy a certifikáty:

2019 písemná atestační zkouška FEBU (Fellow of the European Board of Urology)

Členství v odborných a vědeckých organizacích:

Česká urologická společnost
European Association of Urology
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Zahraniční stáže:

2013 Umeå Universitet, Švédsko (6 měsíců)

MUDr. Jiří Kočárek

Úterý 15:00 – 19:00

MUDr. Jiří Kočárek

Vzdělání:

1992 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii
1995 atestace I. stupně z všeobecného lékařství
1997 atestace I. stupně z urologie
2002 atestace II. stupně z urologie
2007 dizertace - obor chirurgie, titul Ph.D.

Odborná praxe:

1992 - 1994: základní školení - Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN)
1995 - 1996: vedoucí lékař oddělení - posádková ošetřovna letiště Praha Kbely
1996 - 1999: sekundární lékař - urologické oddělení ÚVN Praha
2000 - 2001: hlavní lékař operačních sálů - 7. zdrav. prapor a 6. polní nemocnice AČR
2002 - 2012: zástupce primáře - urologické oddělení ÚVN Praha
2013 - 2019: primář - urologické oddělení ÚVN Praha
2014 - dodnes: instruktor výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2020 - dodnes: primář - urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno a.s.
2022 - dodnes: odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Kurzy a certifikáty:

2003 „Diplome d´Universitae de Chirurgie laparoscopique, Université Strasbourg“, EITS (Eropean Institute of Telesurgery)/IRCAD, Francie
2004 Certifikát pro provádění robotických operací na systému da Vinci, EITS/IRCAD
2005 Specialista pro robotickou chirurgii v ČR, Společnost robotické chirurgie JEP
2006 Specializace na robotické operační výkony v urologii (robot da VinciR), radikální prostatektomie, resekce ledvin, pyeloplastiky, radikální cystektomie včetně derivací …, dosud více než 3.000 konzolových robotických výkonů.
2015 Hlavní odborník Odboru vojenského zdravotnictví MO AČR pro obor urologie
2017 Atestační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor urologie

Členství v odborných a vědeckých společnostech:

Česká urologická společnost
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká lékařská komora - člen oborové komise OSL Praha 6
European Association of Urology
Společnost robotické chirurgie - člen revizní komise

MUDr. Hassan Shaikh

Pátek 14:00 – 17:00

MUDr. Hassan Shaikh

Vzdělání:

2010 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
2021 specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urologie (atestace)

Odborná praxe:

2010 - 2018: lékař urologického oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s.
2013 - dodnes: 1 den v týdnu lékař na urologické ambulanci UroCare s.r.o
2019 - dodnes: lékař urologického oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Kurzy a certifikáty:

certifikovaný kurz ultrasonografie v urologii

Členství v odborných a vědeckých organizacích:

Česká urologická společnost
European Association of Urology

hovoří česky, arabsky a anglicky

Nikola Hlaváčková

Hlavní sestra

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Pondělí
7:30 - 16:00
Úterý
15:00 - 19:00
Pátek
14:00 - 17:00

Adresa

Adresa

Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí Polikliniky prof. Řeháka v ulici Stroupežnického 18 v Praze 5 nedaleko OC Nový Smíchov. Možnost dopravy MHD i parkování v nejbližším okolí.

Objednejte se

Objednejte se

Ceník

Ceník

Upozornění pro zájemce o vyšetření:
Jsme soukromé zdravotnické zařízení a službu urologa poskytujeme tedy za poplatek.

Poplatek pokrývá odměnu za čas lékaře a sestry, kdy se vám jako pacientovi věnují a také náklady na nadstandardní vybavení ambulance.

Službu urologa poskytujeme pojištěncům i samoplátcům.

Preferujeme platbu kartou.

 

Jednorázová návštěva
1 200 Kč

Jednorázovou návštěvou se rozumí komplexní urologické vyšetření, které zahrnuje anamnézu, tedy vaši zdravotní historii, prohlídku v oblasti ledvin a nadledvin, podbřišku a zevních pohlavních orgánů u mužů a ultrazvukové vyšetření těchto oblastí.

Dále vám odebereme vzorek moči a krve a necháme ho laboratorně vyšetřit. V moči sledujeme přítomnost krve, cukru a dalších možných příznaků, že ve vylučovací soustavě není něco v pořádku. V krvi sledujeme hladinu cukru, tuků a cholesterolu, u mužů nad 40 let pak také koncentraci nádorového markeru PSA. Výsledky z laboratoře lékař vyhodnotí a okomentuje. Výsledky odběrů Vám budou zaslány elektronicky z naší ambulance. V případě potřeby s Vámi lékař či sestřička Vaše výsledky dále prodiskutují.

Jednorázová návštěva - samoplátce
2 000 Kč

Samoplátce hradí poplatek za každou jednorázovou návštěvu 2 000 Kč.

Veškeré odběry hradí samoplátce nad rámec tohoto poplatku.

Roční program péče
2 400 Kč

Další specifická vyšetření, provádíme na základě obtíží, na které si pacient či pacientka stěžuje, či na základě podezření odhalených laboratorním vyšetřením. V případě, že Váš stav vyžaduje pravidelné sledování, doporučujeme zvolit roční program, ve kterém získáváte neomezený počet návštěv po dobu jeho platnosti.

Odběrové centrum

Odběrové centrum

Veškeré odběry zajišťujeme ve spolupráci se synlab czech s.r.o., jejíž odběrové centrum sousedí s naší urologickou ambulancí.

Objednávat se na odběry není nutné, sestřička v odběrovém centru vám je k dispozici v době:

Pondělí
7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
Úterý
7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
Středa
7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
Čtvrtek
7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
Pátek
7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny