UROSERVICE

– Urologická péče

Náš tým rád přivítá nové klienty a klientky.

Jsme nová soukromá urologická ambulance UROSERVICE sídlící v přízemí Polikliniky prof. Řeháka ve Stroupežnického ulici č. 18 v Praze 5.

Navazujeme na zavedenou a přerušenou urologickou praxi v těchto prostorách, které jsme ovšem nově zrekonstruovali a vybavili.

Naším cílem je poskytovat dostupné, a přitom vysoce profesionální služby urologa v příjemném a čistém prostředí s co nejkratší čekací lhůtou a příznivou cenou. Zároveň si velmi zakládáme na pozitivní a diskrétní atmosféře.

Tým našich lékařů je schopen zajistit veškerou urologickou diagnostiku a léčbu, včetně onkologické. Jsou to lékaři se zkušenostmi s robotickou chirurgii a s veškerou endoskopickou operativou.

MUDr. Lenka Plincelnerová

MUDr. Lenka Plincelnerová

Vzdělání:

2014 promoce na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
2021 získání odborné způsobilosti (atestační zkouška) v oboru urologie

Odborná praxe:

2014 – 2020: Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2020 – dodnes: Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno

Kurzy a certifikáty:

2019 písemná atestační zkouška FEBU (Fellow of the European Board of Urology)

Členství v odborných a vědeckých organizacích:

Česká urologická společnost
European Association of Urology
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Zahraniční stáže:

2013 Umeå Universitet, Švédsko (6 měsíců)

MUDr. Jiří Kočárek

MUDr. Jiří Kočárek

Vzdělání:

1992 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii
1995 atestace I. stupně z všeobecného lékařství
1997 atestace I. stupně z urologie
2002 atestace II. stupně z urologie
2007 dizertace - obor chirurgie, titul Ph.D.

Odborná praxe:

1992 – 1994: základní školení - Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN)
1995 – 1996: vedoucí lékař oddělení - posádková ošetřovna letiště Praha Kbely
1996 – 1999: sekundární lékař - urologické oddělení ÚVN Praha
2000 – 2001: hlavní lékař operačních sálů - 7. zdrav. prapor a 6. polní nemocnice AČR
2002 – 2012: zástupce primáře - urologické oddělení ÚVN Praha
2013 – 2019: primář - urologické oddělení ÚVN Praha
2014 – dodnes: instruktor výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2020 – dodnes: primář - urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno a.s.
2022 – dodnes: odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Kurzy a certifikáty:

2003 „Diplome d´Universitae de Chirurgie laparoscopique, Université Strasbourg“, EITS (Eropean Institute of Telesurgery)/IRCAD, Francie
2004 Certifikát pro provádění robotických operací na systému da Vinci, EITS/IRCAD
2005 Specialista pro robotickou chirurgii v ČR, Společnost robotické chirurgie JEP
2006 Specializace na robotické operační výkony v urologii (robot da VinciR), radikální prostatektomie, resekce ledvin, pyeloplastiky, radikální cystektomie včetně derivací …, dosud více než 3.000 konzolových robotických výkonů.
2015 Hlavní odborník Odboru vojenského zdravotnictví MO AČR pro obor urologie
2017 Atestační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor urologie

Členství v odborných a vědeckých společnostech:

Česká urologická společnost
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká lékařská komora - člen oborové komise OSL Praha 6
European Association of Urology
Společnost robotické chirurgie - člen revizní komise

MUDr. Anna Štěpánková

MUDr. Anna Štěpánková​

Vzdělání:

2020 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Všeobecné lékařství

Odborná praxe:

2020 – dodnes: Oblastní nemocnice Kladno s.r.o. lékař odd Urologie

Kurzy a certifikáty:

2019 Dobrovolnická činnost, neurochirurgie JIP, ÚVN
2018 – 2019 Stáž na chirurgickém oddělení Nemocnice na Bulovce
2018 – 2019 Stáž na chirurgické klinice ÚVN
2017 Stáž na 2. Chirurgické klinice VFN

Zahraniční stáže:

2018 Klinická stáž na chirurgickém oddělení v Záporoží na Ukrajině
2018 Kurz chirurgického šití v rámci program IFMSA v Záporoží na Ukrajině

Členství v odborných a vědeckých organizacích:

Česká urologická společnost
European Association of Urology
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

hovoří česky, anglicky a francouzsky

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Pondělí
7:00–15:00
Úterý
7:00–19:00
Středa
7:30–15:30
Čtvrtek
8:00–19:00
Pátek
7:00–13:00

Adresa

Adresa

Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí Polikliniky prof. Řeháka v ulici Stroupežnického 18 v Praze 5 nedaleko OC Nový Smíchov. Možnost dopravy MHD i parkování v nejbližším okolí.

Spolupráce

Spolupráce

V oblasti urologických zákroků, dětské urologie, uroonkologie a andrologie spolupracujeme s klinikou Urosanté a jejími lékaři.

V rámci péče o naše klienty spolupracujeme s centry jako je Protonové centrum Praha či další radioterapeutická pracoviště.

Veškeré odběry zajišťujeme ve spolupráci s odběrovým centrem Synlab czech s.r.o., které sousedí s naší ambulancí, tudíž objednávat se na odběry není nutné.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

Vážení klienti, chtěli bychom vás upozornit, že ve dnech 9.7. 11.7.,12.7., 7.8. a 28.8. bude ordinace uzavřena.
+